مهمانان حاضر در سایت: 126077
امروز: 55
هفته جاری: 171371
ماه جاری: 5788
تاکنون: 165899
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  صدور پايان کار

فهرست مدارک مورد نياز:

1-      تقاضاي صدور گواهي پايان کار ( فرم داخلي شماره 5 ) ضمائم قرارداد

2-      ارائه گواهي عدم بدهي معوق از امور مالي شرکت

3-      تکميل فرم تعهد نامه ( فرم داخلي شماره 7 ) ضمائم قرارداد

4-      ارائه گزارش مرحله سوم مهندس ناظر مبني بر اتمام عمليات ساختماني

شرح مختصر :

 صدور گواهي پايان کار متقاضيان به منزله گواهي اتمام عمليات ساختماني طبق ضوابط و نقشه ها مي باشد که شرکت شهرکهاي صنعتي موظف به صدور گواهي پايان کار به متقاضيان واجد شرايط شهرکهاي صنعتي مي باشد . بديهي است گواهي پابان کار پيش نياز صدور سند قطعي و از مدارک لازم جهت ارائه به  بانک ها  به منظور برخورداري از تسهيلات بانکي مي باشد .

 مراحل روش ارائه خدمت  :

      1-     اتمام  کليه عمليات ساختماني وتاسيساتي مطابق نقشه مصوب

2-      گواهي کتبي مهندس ناظر( طبق فرم مربوطه)مبني بر اتمام  کليه عمليات ساختماني وتاسيساتي مطابق نقشه مصوب وگزارشات مرحله اول ودوم ساخت وساز.

3-      نصب تجهيزات اطفائ حريق.

4-      اجراي حوضچه کنتورآب-نصب زنگ درب-نصب تابلوي نام واحدبه ارتفاع حداقل 1متروعرض حداقل1.5متر.

5-      عدم تخريب جدول وساير مستحدثات شهرک درغيراينصورت جبران خسارات وارده .

6-      گزارش بازديد نماينده شرکت شهرکها ازوضع موجودواحد. ( طبق فرم مربوطه).

7-      تسويه بدهي هاي معوق و(شرکت خدماتي)

8-      امضاي تعهدنامه مبني برعدم انجام عمليات ساختماني وتغييرات وتوسعه آتي زيربناهابدون اخذموافقت کتبي شرکت شهرکهاي صنعتي همدان.(فرم صفحه 19ضمائم قرارداد)

9-      ايجادفضاي سبزحداقل بميزان 13درصدمساحت  زمين.

10-   تکميل محوطه سازي(شامل خاکريزي وتسطيح وعمليات تراکم ودرنهايت يک لايه بتن يااسفالت وياحداقل يک لايه 15سانتي شن بادامي)

11-   نقشه تاييدشده توسط اداره کارواموراجتماعي.

12-   نصب دستگاههاي هشداردهنده نشت گازومونوکسيدکربن .

(طبق نامه 2714/50مورخه18/10/89معاون عمران ومحيط زيست سازمان)

تبصره:

اگراضافه بناايجادشده است  امضاي تعهدنامه مبني برقبول مسئوليت توسط صاحبان امضاي واحدصنعتي وامضاي تعهدنامه ناظرمبني بررعايت اصول فني وآئين نامه2800لازم است.

بديهي است اضافه بنابايدطبق موازين وقوانين شرکت شهرکهاي صنعتي وحرائم نيزرعايت شده باشددرغيراينصورت بايدتخريب شود.

                                                                                                   

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1393/05/30   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2247